Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osada Dědkův vrch byla založena v roce 1954 a prvním šerifem osady se stal Karel Hůla.

 

V roce 1958 byl uspořádán první Nohejbalový turnaj dvojic. O pár let později věnoval šerif Karel Hůla osadě pohár jako putovní cenu pro vítěze těchto, pravidelně ročně pořádaných turnajů. Vítěze těchto starých pořádaných ročníků neznáme, zachoval se však pohár, který naši členové osady mnohokrát vyhráli. Obrazek

 

Do chaty Jardy Navrátila začali jezdit Ulcovi. Jednou, zřejmě v roce 1960 nebo 1961, se sešlo pár členů mezi nimi Jirka Mandík st., Pepa Lošťák, Jiří Korbel, Venca Souček, Vláďa Svoboda, bratři Žabové a je pravděpodobné, že ještě někdo o kom se však informace nezachovali. V této době osada neměla svého šerifa, neboť Karel Hůla zemřel. Sešlost se rozhodla zvolit nového šerifa osady a to Jardu Ulce.

Vytvořila se dobrá parta, hrál se nohejbal, pořádaly se turnaje, chodilo se hrát na turnaje pořádané ostatními osadami, jezdilo se na kolech na tzv. „sobotní tůry“. Na osadě se vysazovaly stromy, dělaly se úpravy kolem chat a osadního hřiště. Holé skalnaté stráně se začínaly zelenat, přibývaly nové chaty a noví členové osady. Hřiště bylo stále plné, děti dorůstaly.

V roce 1961 byl nohejbalový turnaj pořádaný již čtvrtým rokem, pojmenován k poctě bývalého šerifa „Memorial Karla Hůly“ a byl zahájen 1.ročník. Turnaj se hrál pravidelně, pokud máme záznamy až do devadesátých let, kde byly některé ročníky vynechány.

V roce 1969 byl zahájen nohejbalový turnaj s názvem „Memorial Pepy Lošťáka“. Protože se však nezachovaly žádné dokumenty, nelze uvést kolik ročníků bylo odehráno a poslední vysledovaný údaj o turnaji je 16.až 17.9.1972 tedy 3. ročník.

Dne 5.9.1971 byl zahájen Dětský nohejbalový turnaj dvojic. Opět se nezachovaly žádné podklady pro bližší zjištění počtu odehraných ročníků ale z roku 1987 až 1989 se zachovaly výsledky turnaje uváděné pod názvem „Nohejbalový turnaj nadějí Dědkova vrchu “.

V roce 1972 byla z podnětu našeho šerifa Jardy Ulce za účasti dalších osad Kačáku ( Rovinka, Starý potok, Údolí oddechu, White Star, Batalion, Červený mlýn a Rujana ) založena tradice „Závod kamarádství „ jdi jak můžeš “ osadami Kačáku“ 1.července 1972 se na osadním hřišti Dědkova vrchu sešlo 45 účastníků l. ročníku tohoto závodu. Nebylo to sice nijak mnoho ale převládalo nadšení a kamarádský duch. Od této doby probíhal závod pravidelně každý rok a v pořádání závodu se vystřídaly již všechny osady. Všech těchto ročníků se naše osada účastnila s větším či menším úspěchem ale vždy s nadšením.

Na osadě probíhal také každoročně „Osadní Kanadský čtyřboj“ a to nejméně od roku 1981, kdy máme první záznam. Tato akce byla velmi populární nejen na naší osadě ale i v okolních osadách, což potvrzuje i účast příchozích v několika soutěžích. Scházelo se u ní hodně lidí a to i diváků. Nešlo jen o exkluzivní ceny, které se daly vypít ale hlavně o dobrou zábavu a legraci. Ve stejné dny byl většinou souběžně pořádán i „Osadní dětský den“ na hřišti DV, kterého se zúčastňovaly děti z  DV ale i z okolních osad. Soutěžilo se v několika disciplínách a výhrou byly, jak jinak, bonbony.

V letech 1974 až 1976 proběhla elektrifikace na osadě. Po ukončení byly svépomocně provedeny úpravy okolí a příroda mohla zahájit svoji práci na ukrytí zasypaných výkopů, strání a okolí chat.

ObrazekDne 28.7.1979 byl zvolen šerifem osady Milan Horn. Jarda Ulc se stal čestným šerifem ale ve své práci pro osadu a její činnost nijak nepolevil. Byly organizovány úpravy po elektrifikaci, bylo rekonstruováno hřiště a pořádány všechny akce stejně jako v minulých letech.                                

skenovani0002.jpgV roce 1986 byl šerifem osady zvolen Miroslav Hýlek. Byla provedena zásadní rekonstrukce osadního hřiště a osadním výborem bylo dohodnuto postavení osadní chaty. Na této akci se podílelo velké množství členů osady. Stavba chaty proběhla v letech 1989 až 1991. Každý se nějakým způsobem podílel tak jak mohl a tím co bylo jeho profesí. Vyjmenovat všechny, kdo se o stavbu zasloužili si netroufnu, neboť bych mohl na někoho třeba zapomenout.Obrazek

V tomto období bohužel nevím přesně ve které době, odešel na věčnost kamarád, čestný šerif a duše osady Jarda Ulc. Za svoji práci a zásluhy o osadu byl čestným šerifem zvolen Jenda Pajma, jeden z nejstarších členů osady.

V roce 1989 se na stavbě osadní chaty sešla opět bezva parta. Bylo odpoledne po práci na chatě a po vypití nějakého toho piva. Na osadním hřišti si hráli mladší kluci kopanou. Již si asi nikdo nevzpomene koho napadlo, že by jsme si mohli vzít míč a jít si zakopat taky. Zdálo se to jako dobrý nápad a tak jsme se sebrali tak jak jsme byli ze stavby oblečení ale hlavně obutí (někdo i s pracovními botami), vzali jsme míč a šli jsme napřed na hřiště a potom na louku hrát fotbal. Po tomto mači, kde byla spousta legrace ale i nadávek, tak jak to již bývá, jsme všechno probrali u piva a tak vznikl nápad na pořádání každoročního turnaje v Malé kopané DV. Tento turnaj se stal velice oblíbeným. Scházelo se dosti mužstev až se někdy zdálo, že se turnaj nedá odehrát v jednom dnu a proto byly udělány některé úpravy v systému hry. Turnaj se hraje nepřetržitě až do současné doby.

ObrazekPřed ukončením stavby chaty byl uspořádán táborový oheň. Mimo jiných skupin z  okolních osad zde vystupovali profesionálové Weteran Western ze Slaného. Zábava skončila v pozdních ranních hodinách a dopoledním úklidem okolí osadní chaty. Táborové ohně byly pořádány již předtím a to k výročím osady ale i v dalších letech. Které roky se pořádaly táborové ohně však není nikde zaznamenáno.,

V roce l991 došlo ve výboru osady k neshodám a proto se šerif Miroslav Hýlek rozhodl odstoupit.

Novým šerifem byl zvolen v roce 1991 Josef Kelnhofer. 6.7.1992 byl výborem odvolán a byl ve stejný den zvolen šerifem osady

ObrazekJosef Pražský starší. V předcházejících letech však došlo k silnému úbytku zájmu osadníků se na činnosti osady podílet. Objevily se nové aktivity, kterým věnovali svůj volný čas a o osadu přestával být postupně zájem. Přes velké snahy šerifa a osadního výboru, kteří měli zájem osadu opět obnovit, se nedařilo zvednout ostatní osadníky, což se začalo projevovat na úbytku účasti na pořádaných akcích a na odlivu členů platících příspěvky do osady a na nezájmu pro osadu cokoliv udělat. V osadní chatě se scházeli stále stejní a snažili se udržovat alespoň to co osada ještě měla. Proběhli ještě sportovní a kulturní akce ale to za velkého úsilí šerifa a výboru. Došlo k vykoupení pozemku pod osadní chatou, pronájmu hřiště od OÚ. Potom došlo k úmrtí šerifa Josefa Pražského a od této doby osada šerifa neměla.

V roce 2007 je osada bez řádného šerifa. V roce 2007 byl uspořádán Dětský den a turnaj v Malé kopané DV. Účast byla poměrně dobrá a akce se povedly.

Obrazek21. června 2008 byl zvolen šerifem osady Dědkův vrch Karel Vavroch st. a hned se s úspěchem vypořádal se startem Běhu kamarádství. V tomto roce byly úspěšně provedeny všechny kulturní a sportovní akce, došlo k razantní úpravě hřiště a opravě interiéru osadní chaty a opravě střechy

Dne 14.8.2010 Karel Vavroch odstoupil z funkce šerifa. Osada zatím nového šerifa nezvolila. 

   Od této doby osada sice existovala ale nebyl zvolen výbor a ani žádný šerif. Vystřídalo se zde více osadníků ve vedení hlavně při snaze uspořádat plánované a tradiční akce. Podílela se zde na vedení Bára Mandíková, Josef Pražský, Jirka Dvořák, Jitka Dvořáková (tato zde byla, sice nezvolena, jako zastupující šerif) a Petr Kelnhofer. I přes tyto potíže se podařilo zorganizoval Táborový oheň a vlastně i všechny sportovní akce. 

             Protože však toto bylo dosti neúnosné a nikdo nechtěl osadu rušit, dohodli se osadníci na pokračování osady (v roce 2016) , byl zvolen výbor, pokladní Petra Mandíková a nový šerif.

petr-kelnhofer.jpgStal se jím Petr Kelnhofer. Byla svolána osadní schůze, kde se dohodlo co vlastně dál. Byly naplánovány tradiční sportovní akce a na osadní boudě se zase začali scházet osadníci. Všechny plánované akce proběhly úspěšně. Taktéž v roce 2018 byly zorganizovány všechny akce a to malá kopaná, nohejbal, kanadský čtyřboj, líný tenis, dětský den. Všechny akce byly vcelku úspěšné a výsledky si můžete přečíst zde na stránkách. Také hřiště na osadě ožilo a to jak velkým množstvím dětí tak se zde schází i osadníci u ohně na kus řeči. Uvidíme co bude a jak proběhne rok 2019. Doufejme, že budeme všichni spokojeni, zdrávy a chtěl bych napsat bohatí, ale to v tomto státě asi již nehrozí.

                Vážení kamarádi ještě Vám potřebuji sdělit, že osada si nechává vyrobit trička s vlastním logem, tedy s domovenkou na prsou a názvem osady na zádech v základní barvě zelené. Kdo by měl zájem si tričko zakoupit, tak se obraťte na šerifa telefonem nebo mailem. Cena trika je 170 Kč

          Tak tedy do nového roku Vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Zveme Vás na sportovní akce, které jsou uvedeny v termínovce 2019 a na Výroční táborový oheň pořádaný 24.8.2019 na osadním hřišti DV.

šerif Petr Kelnhofer, mob. 604 345 955,

e-mail petr.kelnhofer@seznam.cz

Hyfi - hyfi@volny.cz